برخی از محصولات
انگشتر یمنی سیاه code 1764
تصویر از انگشتر یمنی سیاه code 1764  
عقیق یمنی سیاه اصلی و رکاب نقره دست ساز اره کاری

130,000 تومان
  
 
عقیق یمنی شجر code 9167
تصویر از عقیق یمنی شجر code 9167  
عقیق یمنی شجر اصلی زیبا

75,000 تومان
  
 
یاقوت برمه code 9946
تصویر از یاقوت برمه code 9946  
یاقوت برمه اصلی همراه با شناسنامه خارجی

525,000 تومان
  
 
انگشتر زبرجد code 1867
تصویر از انگشتر زبرجد code 1867  
زبرجد اصلی با رکاب نقره 925 دستساز

150,000 تومان
  
 
عقیق شجر code 9765
تصویر از عقیق شجر code 9765  
عقیق شجری اصلی بسیار زیبا

110,000 تومان
  
 
یاقوت زرد code 9044
تصویر از یاقوت زرد code 9044  
یاقوت پرتقالی بسیار خوشرنگ همراه با شناسنامه بین المللی

1,080,000 تومان
  
 
فیروزه نیشابوری code 9015
تصویر از فیروزه نیشابوری code 9015  
فیروزه نیشابوری اصلی

20,000 تومان
  
 
عقیق یمنی کبود code 9633
تصویر از عقیق یمنی کبود code 9633  
عقیق یمنی اصلی به رنگ کبود

60,000 تومان
  
 
انگشتر حدید هفت جلاله code 1452
تصویر از انگشتر حدید هفت جلاله code 1452  
حدید صینی که روی آن هفت جلاله حک شده است به همراه رکاب نقره دستساز با طرح چهارچنگ نجفی

95,000 تومان
  
 
انگشتر فیروزه code 1793
تصویر از انگشتر فیروزه code 1793  
فیروزه نیشابوری اصلی با رکاب نقره

150,000 تومان
  
 
عقیق شجر code 9310
تصویر از عقیق شجر code 9310  
عقیق شجر اصلی

170,000 تومان
  
 
عقیق شجر code 9783
تصویر از عقیق شجر code 9783  
عقیق شجر اصلی

90,000 تومان
  
 
عقیق شجر code 9968
تصویر از عقیق شجر code 9968  
عقیق شجری زیبا

70,000 تومان
  
 
حدید code 9104
تصویر از حدید code 9104  
حدید صینی اصلی

1,500 تومان
  
 
انگشتر فیروزه code 1796
تصویر از انگشتر فیروزه code 1796  
فیروزه نیشابوری شجری خوشرنگ و رکاب نقره 925 دستساز

270,000 تومان
  
 
انگشتر فیروزه code 1787
تصویر از انگشتر فیروزه code 1787  
فیروزه نیشابوری آبی بسیار خوشرنگ با رکاب نقره 925 دستساز اره کاری شده

300,000 تومان
  
 
جزع یمانی code 9977
تصویر از جزع یمانی code 9977  
یک قطعه جزع یمانی اصلی

25,000 تومان
  
 
تسبیح کشکول code 5022
تصویر از تسبیح کشکول code 5022  
یک تسبیح اصلی کشکول 101 دانه

40,000 تومان
  
 
کالاهای جدید
جزع یمانی خاکستری code 9022
تصویر از جزع یمانی خاکستری code 9022  
جزع یمانی اصلی درشت به رنگ خاکستری

47,500 تومان
  
 
انگشتر زبرجد code 1870
تصویر از انگشتر زبرجد code 1870  
زبرجد اصلی با رکاب نقره 925

150,000 تومان
  
 
انگشتر زبرجد code 1873
تصویر از انگشتر زبرجد code 1873  
زبرجد اصلی با تراش الماس و رکاب نقره 925 دستساز

150,000 تومان
  
 
انگشتر باباقوری code 1869
تصویر از انگشتر باباقوری code 1869  
عقیق باباقوری اصلی با رکاب نقره 925 دستساز

60,000 تومان
  
 
انگشتر زمرد code 1868
تصویر از انگشتر زمرد code 1868  
زمرد اصلی بسیار زیبا و خوشرنگ با رکاب نقره دستساز و برلیانهای مخراجی

450,000 تومان
  
 
انگشتر زبرجد code 10065
تصویر از انگشتر زبرجد code 10065  
زبرجد اصلی خوشرنگ و با کیفیت با رکاب نقره 925 دستساز

200,000 تومان
  
 
انگشتر عقیق یمنی code 10066
تصویر از انگشتر عقیق یمنی code 10066  
عقیق یمنی اصلی با رکاب نقره 925 دستساز

150,000 تومان
  
 
شرف الشمس یمنی code 90206
تصویر از شرف الشمس یمنی code 90206  
عقیق یمنی اصلی با حکاکی شرف الشمس

35,000 تومان
  
 
شرف الشمس یمنی code 90205
تصویر از شرف الشمس یمنی code 90205  
عقیق یمنی اصلی با حکاکی شرف الشمس به وقت

30,000 تومان
  
 
شرف الشمس یمنی code 90207
تصویر از شرف الشمس یمنی code 90207  
عقیق یمنی اصلی با حکاکی شرف الشمس به وقت

30,000 تومان
  
 
شرف الشمس یمنی code 90203
تصویر از شرف الشمس یمنی code 90203  
عقیق یمنی اصلی با حکاکی شرف الشمس به وقت

30,000 تومان
  
 
جزع یمانی code 90201
تصویر از جزع یمانی code 90201  
عقیق جزع یمانی اصلی

220,000 تومان
  
 
انگشتر عقیق یمنی کبود code 10072
تصویر از انگشتر عقیق یمنی کبود code 10072  
عقیق یمنی اصلی کبود با رکاب نقره 925 دستساز

150,000 تومان
  
 
شرف الشمس یمنی code 90198
تصویر از شرف الشمس یمنی code 90198  
عقیق یمنی اصلی با حکاکی شرف الشمس به وقت

35,000 تومان
  
 
نمونه رکاب code 7049
تصویر از نمونه رکاب code 7049  
رکاب نقره سنگین دستساز با مخراجکاری یاقوت سونچیا اصلی

180,000 تومان
  
 
شرف الشمس یمنی code 90200
تصویر از شرف الشمس یمنی code 90200  
عقیق یمنی اصلی با حکاکی شرف الشمس به وقت

30,000 تومان
  
 
عقیق یمنی code 90214
تصویر از عقیق یمنی code 90214  
عقیق یمنی اصلی خوشرنگ

90,000 تومان
  
 
عقیق یمنی دور نگ code 90212
تصویر از عقیق یمنی دور نگ  code 90212  
عقیق یمنی دور نگ سیاه و خردلی

25,000 تومان
  
 
انگشتر عقیق یمنی code 10063
تصویر از انگشتر عقیق یمنی code 10063  
عقیق یمنی اصلی بسیار زیبا با رکاب نقره 925 شبکه دستساز

140,000 تومان
  
 
عقیق یمنی code 90216
تصویر از عقیق یمنی  code  90216  
عقیق یمنی پرتقالی بسیار خوشرنگ

140,000 تومان
  
 
شرف الشمس یمنی code 90199
تصویر از شرف الشمس یمنی  code 90199  
عقیق یمنی اصلی با حکاکی شرف الشمس به وقت

35,000 تومان
  
 
شرف الشمس یمنی code 90209
تصویر از شرف الشمس یمنی  code 90209  
عقیق یمنی اصلی با حکاکی شرف الشمس به وقت

35,000 تومان
  
 
عقیق یمنی سیاه code 90213
تصویر از عقیق یمنی سیاه code 90213  
عقیق یمنی اصلی به رنگ سیاه

50,000 تومان
  
 
جزع یمانی code 90202
تصویر از جزع یمانی  code  90202  
عقیق یمنی جزع یمن

200,000 تومان
  
 
عقیق شجر code 90215
تصویر از عقیق شجر code 90215  
یک قطعه عقیق شجر مستطیلی

100,000 تومان
  
 
عقیق یمنی سبز code 90211
تصویر از عقیق یمنی سبز code 90211  
عقیقی یمنی سبز اصلی

25,000 تومان
  
 
انگشتر فیروزه code 10095
تصویر از انگشتر فیروزه code 10095  
فیروزه نیشابوری آبی خوشرنگ و رکاب نقره 950 دستساز

195,000 تومان
  
 
انگشتر یاقوت سرخ 10100 code
تصویر از انگشتر یاقوت سرخ 10100 code  
یاقوت سرخ اصلی با رکاب نقره دستساز اره کاری شده با عیار 925

250,000 تومان
  
 
انگشتر فیروزه code 10097
تصویر از انگشتر فیروزه code 10097  
فیروزه نیشابوری آبی با رکاب نقره 950 دستساز

140,000 تومان
  
 
انگشتر عقیق یمنی code 10101
تصویر از انگشتر عقیق یمنی code 10101  
عقیق یمنی اصلی سرخ با سایز درشت و رکاب نقره 925 دستساز با آبکاری رادیوم

370,000 تومان
  
 
عقیق شجر code 90224
تصویر از عقیق شجر code 90224  
یک قطعه عقیق شجر اصلی بسیار زیبا

220,000 تومان
  
 
عقیق یمنی سرخ code 90233
تصویر از عقیق یمنی سرخ code 90233  
عقیق یمنی اصلی با سایز درشت و رنگ زیبا

320,000 تومان
  
 
کوآرتز دودی code 90240
تصویر از کوآرتز دودی code 90240  
کوآرتز دودی اصلی با تراش الماس

37,000 تومان
  
 
انگشتر فیروزه code 10099
تصویر از انگشتر فیروزه code 10099  
فیروزه نیشابوری آبی خوشرنگ و رکاب نقره 950 دستساز

180,000 تومان
  
 
انگشتر عقیق یمنی code 10092
تصویر از انگشتر عقیق یمنی code 10092  
عقیق یمنی پرتقالی با سایز درشت و رکاب نقره 925 دستساز

320,000 تومان
  
 
انگشتر عقیق یمنی code 10091
تصویر از انگشتر عقیق یمنی code 10091  
عقیق یمنی زرد با رکاب نقره 925 دستساز با آبکاری رادیوم

175,000 تومان
  
 
انگشتر فیروزه code 10093
تصویر از انگشتر فیروزه code 10093  
فیروزه شجری بسیار زیبا با رکاب نقره950 دستساز

180,000 تومان
  
 
عقیق یمنی کبود code 90217
تصویر از عقیق یمنی کبود code 90217  
عقیق یمنی اصلی با سایز درشت

150,000 تومان
  
 
کوآرتز دودی code 90242
تصویر از کوآرتز دودی code 90242  
کوارتز دودی اصلی با تراش الماس

40,000 تومان
  
 
عقیق یمنی کبود code 90222
تصویر از عقیق یمنی کبود code 90222  
عقیق یمنی اصلی به رنگ کبود بسیار زیبا

170,000 تومان
  
 
کوآرتز دودی code 90243
تصویر از کوآرتز دودی code 90243  
کوارتز دودی اصلی با تراش اصلی

28,000 تومان
  
 
عقیق یمنی کبود code 90221
تصویر از عقیق یمنی کبود code 90221  
عقیق یمنی کبود اصلی خوشرنگ

165,000 تومان
  
 
انگشتر مروارید code 10089
تصویر از انگشتر مروارید code 10089  
مروارید اصلی با رکاب نقره 925 و نگینهای مصنوعی

55,000 تومان
  
 
انگشتر عقیق یمنی code 10090
تصویر از انگشتر عقیق یمنی code 10090  
عقیق ینی اصلی خوشرنگ با تراش الماس و رکاب نقره دستساز با وزن بالا

380,000 تومان
  
 
عقیق یمنی کبود code 90223
تصویر از عقیق یمنی کبود code 90223  
عقیق یمنی کبود بسیار خوشرنگ

230,000 تومان
  
 
کوآرتز دودی code 90239
تصویر از کوآرتز دودی code 90239  
کوارتز دودی اصلی با تراش الماس

40,000 تومان
  
 
عقیق یمنی code 90231
تصویر از عقیق یمنی code 90231  
عقیق یمنی اصلی بسیار خوشرنگ

200,000 تومان
  
 
لعل code 90227
تصویر از لعل code 90227  
لعل اصلی بسیار زیبا همراه با شناسنامه بین المللی

325,000 تومان
  
 
انگشتر فیروزه code 10096
تصویر از انگشتر فیروزه code 10096  
فیروزه آبی خوشرنگ با رکاب نقره 950 دستساز

150,000 تومان
  
 
عقیق یمنی کبود code 90218
تصویر از عقیق یمنی کبود code 90218  
عقیق یمنی اصلی بسیار خوشرنگ

220,000 تومان
  
 
انگشتر فیروزه code 10094
تصویر از انگشتر فیروزه  code 10094  
فیروزه نیشابور اصل با رکاب نقره 950 دستساز

145,000 تومان
  
 
عقیق یمنی کبود code 90220
تصویر از عقیق یمنی کبود code 90220  
عقیق یمنی اصلی خوشرنگ

140,000 تومان
  
 
عقیق یمنی کبود 90219 code
تصویر از عقیق یمنی کبود 90219 code  
عقیقی یمن اصلی خوشرنگ

110,000 تومان
  
 
کوآرتز دودی 90241 code
تصویر از کوآرتز دودی 90241 code  
کوارتز دودی اصلی با تراش الماس

37,000 تومان
  
 
در نجف code 90229
تصویر از در نجف code 90229  
در نجف اصلی

30,000 تومان
  
 


شما هیچ کالایی
درسبدخرید خودندارید.
ورود کاربران
آدرس ایمیل:
کلمه عبور:
اطلاعات
صندوق
سنگهای ماه تولد
ماه تولد:
لطفا ماه مورد نظر را انتخاب نمایید
عضویت در خبرنامه ها
ایمیل:
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انگشتر.کام می باشد
Copyright © 2012 - All rights reserved

LiveZilla Live Help