برخی از محصولات
انگشتر عقیق یمنی code 1748
تصویر از انگشتر عقیق یمنی code 1748  
عقیق یمنی اصلی به همراه رکاب نقره دست ساز با آبکاری رادیوم

200,000 تومان
  
 
عقیق شجر code 9638
تصویر از عقیق شجر code 9638  
عقیق شجر
15 * 23 * 5 mm
2.4 gr

50,000 تومان
  
 
نمونه حکاکی code 2005
تصویر از نمونه حکاکی code 2005  
سفارش حکاکی
یاهو
به خط کوفی به سبک قدیمی

  
 
انگشتر یاقوت کبود code 1705
تصویر از  انگشتر یاقوت کبود code 1705  
یاقوت کبود
12 * 15 mm
نقره 925
دستساز
16.2 gr
64 mm

210,000 تومان
  
 
سیترین code 9790
تصویر از سیترین code 9790  
سیترین زرد اصلی بسیار خوشرنگ با تراش بسیار زیبا

230,000 تومان
  
 
انگشتر یمنی کبود code 1750
تصویر از انگشتر یمنی کبود code 1750  
عقیق یمنی اصلی بسیار خوشرنگ و رکاب نقره دست ساز

400,000 تومان
  
 
تورمالین code 9720
تصویر از تورمالین code 9720  
تورمالین اصلی بسیار خوشرنگ که تراش الماس خورده است

430,000 تومان
  
 
انگشتر توپاز code 1691
تصویر از انگشتر توپاز code 1691  
انگشتر توپاز با سنگ توپاز فنسی و رکاب نقره چهارچنگ

110,000 تومان
  
 
عقیق یمنی کوثر code 9412
تصویر از عقیق یمنی کوثر code 9412  
عقیق یمنی که روی آن سوره کوثر و السلام علیک یافاطمة الزهرا حک شده است

1,100,000 تومان
  
 
رکاب آماده تاج code 1646
تصویر از رکاب آماده تاج code 1646  
رکاب آماده دستساز زیبا که با نگینهای یاقوت تزئین شده است

250,000 تومان
  
 
اوپال سیاه code 9809
تصویر از اوپال سیاه code 9809  
اوپال سیاه اصلی بسیار خوشرنگ

230,000 تومان
  
 
در نجف code 9672
تصویر از در نجف code 9672  
در نجفی اصلی

30,000 تومان
  
 
زمرد زامبیایی code 9732
تصویر از زمرد زامبیایی code 9732  
زمرد زامبیایی بسیار خوشرنگ که تراش الماس خورده است

430,000 تومان
  
 
جزع یمانی code 9518
تصویر از جزع یمانی code 9518  
جزع یمانی
11 * 12 * 8 mm
1.4 gr

75,000 تومان
  
 
جزع یمانی خاکستری code 9022
تصویر از جزع یمانی خاکستری code 9022  
جزع یمانی اصلی درشت به رنگ خاکستری

47,500 تومان
  
 
تسبیح کشکول code 5023
تصویر از تسبیح کشکول code 5023  
تسبیح کشکول است 101 دانه

60,000 تومان
  
 
عقیق شجر code 9406
تصویر از عقیق شجر code 9406  
عقیق شجری زیبا

150,000 تومان
  
 
عقیق خطی code 9622
تصویر از عقیق خطی code 9622  

عقیق یمنی اصلی

13 * 16 * 4 mm

1.3 gr

250,000 تومان
  
 
کالاهای جدید
انگشتر یاقوت کبود code 1741
تصویر از انگشتر یاقوت کبود code 1741  
یاقوت کبود مستطیل شکل با رکاب نقره 925 دست ساز با آبکاری رادیوم

145,000 تومان
  
 
اوپال سیاه code 9810
تصویر از اوپال سیاه code 9810  
اوپال سیاه اصلی بسیار خوشرنگ

270,000 تومان
  
 
اوپال سیاه code 9809
تصویر از اوپال سیاه code 9809  
اوپال سیاه اصلی بسیار خوشرنگ

230,000 تومان
  
 
جزع یمانی سفید code 9808
تصویر از جزع یمانی سفید code 9808  
جزع یمانی اصلی بسیار زیبا

130,000 تومان
  
 
انگشتر عقیق شجر code 1749
تصویر از انگشتر عقیق شجر code 1749  
عقیق شجر درشت و رکاب نقره دست ساز با آبکاری رادیوم

300,000 تومان
  
 
انگشتر عقیق شجر code 1751
تصویر از انگشتر عقیق شجر code 1751  
عقیق شجر اصلی بسیار زیبا که روی رکاب نقره دست ساز قرار گرفته است

380,000 تومان
  
 
انگشتر یمنی کبود code 1750
تصویر از انگشتر یمنی کبود code 1750  
عقیق یمنی اصلی بسیار خوشرنگ و رکاب نقره دست ساز

400,000 تومان
  
 
انگشتر آماتیست code 1735
تصویر از انگشتر آماتیست code 1735  
آمیتیست اصلی خوشرنگ با رکاب نقره دست ساز و آبکاری رادیوم

105,000 تومان
  
 
انگشتر آماتیست code 1723
تصویر از انگشتر آماتیست code 1723  
آمیتیست اصلی خوشرنگ و رکاب نقره 925 دست ساز با آبکاری رادیوم

165,000 تومان
  
 
انگشتر جزع یمانی code 1739
تصویر از انگشتر جزع یمانی code 1739  
جزع یمانی زیبا و رکاب نقره دست ساز با آبکاری رادیوم

300,000 تومان
  
 
انگشتر عقیق سبز code 1745
تصویر از انگشتر عقیق سبز code 1745  
عقیق یمانی سبز و رکاب نقره دست ساز با آبکاری رادیوم

250,000 تومان
  
 
انگشتر عقیق شجر code 1731
تصویر از انگشتر عقیق شجر code 1731  
عقیق شجر تک درخت و رکاب نقره دست ساز اره کاری شده

380,000 تومان
  
 
انگشتر عقیق شجر code 1746
تصویر از انگشتر عقیق شجر code 1746  
عقیق شجر اصلی درشت و رکاب نقره دست ساز با آبکاری رادیوم

320,000 تومان
  
 
انگشتر عقیق شجر code 1726
تصویر از انگشتر عقیق شجر code 1726  
عقیق شجری اصلی بسیار زیبا با رکاب نقره دست ساز و آبکاری رادیوم

360,000 تومان
  
 
انگشتر عقیق شجر code 1728
تصویر از انگشتر عقیق شجر code 1728  
عقیق شجر اصلی و رکاب نقره دست ساز با آبکاری رادیوم

310,000 تومان
  
 
انگشتر عقیق شجر code 1727
تصویر از انگشتر عقیق شجر code 1727  
عقیق شجر اصلی و رکاب نقره دست ساز با آبکاری رادیوم

310,000 تومان
  
 
انگشتر یمنی کبود code 1742
تصویر از انگشتر یمنی کبود code 1742  
عقیق یمنی بنفش خوشرنگ و رکاب نقره دست ساز با آبکاری رادیوم

200,000 تومان
  
 
انگشتر یمنی کبود code 1734
تصویر از انگشتر یمنی کبود code 1734  
عقیق یمنی درشت اصلی که روی رکاب نقره دست ساز قرار گرفته است و با رادیوم آبکاری شده است

350,000 تومان
  
 
انگشتر یمنی code 1732
تصویر از انگشتر یمنی code 1732  
عقیق یمنی اصلی درشت تراش الماس با رکاب نقره دست ساز آبکاری شده با رادیوم

350,000 تومان
  
 
انگشتر عقیق یمنی code 1748
تصویر از انگشتر عقیق یمنی code 1748  
عقیق یمنی اصلی به همراه رکاب نقره دست ساز با آبکاری رادیوم

200,000 تومان
  
 
فیروزه نیشابوری code 9822
تصویر از فیروزه نیشابوری code 9822  
فیروزه نیشباوری اصلی

65,000 تومان
  
 
فیروزه نیشابوری code 9824
تصویر از فیروزه نیشابوری code 9824  
فیروزه نیشابوری اصل

45,000 تومان
  
 
آمیتیست code 9828
تصویر از آمیتیست code 9828  
آمیتیست اصلی که تراش الماس خورده است

100,000 تومان
  
 
توپاز code 9829
تصویر از توپاز code 9829  
توپاز تراش الماس بسیار بسیار خوشرنگ

460,000 تومان
  
 
عقیق یمنی کبود code 9834
تصویر از عقیق یمنی کبود code 9834  
عقیق یمنی کبود دو رنگ

25,000 تومان
  
 
فیروزه نیشابوری code 9837
تصویر از فیروزه نیشابوری code 9837  
فیروزه نیشابوری اصلی و درشت

65,000 تومان
  
 
لاجورد code 9836
تصویر از لاجورد code 9836  
یک قطعه سنگ لاجورد اصلی با رگه های طلایی

25,000 تومان
  
 
لاجورد code 9835
تصویر از لاجورد code 9835  
یک قطعه لاجورد اصلی بسیار زیبا

25,000 تومان
  
 
انگشتر گنبدی code 1761
تصویر از انگشتر گنبدی code 1761  
رکاب نقره دست ساز گنبدی و نگینهای یاقوت سونچیا و کبود زرد اصلی

350,000 تومان
  
 
انگشتر یاقوت سرخ code 1757
تصویر از انگشتر یاقوت سرخ code 1757  
یاقوت سرخ اصلی که روی رکاب نقره دست ساز قرار گرفته است

250,000 تومان
  
 
انگشتر دُر نجف code 1756
تصویر از انگشتر دُر نجف code 1756  
دُر نجف اصلی دو رو تراش و رکاب نقره 925 دست ساز با طرح اشکی

110,000 تومان
  
 
لاجورد code 9838
تصویر از لاجورد code 9838  
لاجورد اصلی افغانی زیبا

24,000 تومان
  
 
انگشتر گنبدی code 1771
تصویر از انگشتر گنبدی code 1771  
رکاب نقره دستساز با جواهرنگاری

380,000 تومان
  
 
عقیق یمنی code 9862
تصویر از عقیق یمنی code 9862  
عقیق یمنی اصلی بسیا خوشرنگ

160,000 تومان
  
 


شما هیچ کالایی
درسبدخرید خودندارید.
ورود کاربران
آدرس ایمیل:
کلمه عبور:
اطلاعات
صندوق
عضویت در خبرنامه ها
ایمیل:
a b
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انگشتر.کام می باشد
Copyright © 2012 - All rights reserved

LiveZilla Live Help