انگشتر نقره مردانه انگشتر سازی خرید فروشگاه عقیق انگشتر.کام یاقوت فیروزه فروش اینترنتی جواهرات

کالاهای جدید

انگشتر باباقوری code 1151

تصویر از انگشتر باباقوری code 1151

 
باباقوری زرد اصلی با رکاب نقره دستساز

230,000 تومان
  
 

باباقوری code 5108

تصویر از باباقوری code 5108

 
باباقوری اصلی با سایز درشت

140,000 تومان
  
 

عقیق یمنی code 5037

تصویر از عقیق یمنی code 5037

 
عقیق یمنی اصلی با تراش الماس

830,000 تومان
  
 

باباقوری code 5106

تصویر از باباقوری code 5106

 
باباقوری اصلی

120,000 تومان
  
 

گارنت رودولایت code 5022

تصویر از گارنت رودولایت code 5022

 
گارنت رودولایت اصلی با شناسنامه خارجی

430,000 تومان
  
 

انگشتر اوپال سیاه code 1158

تصویر از انگشتر اوپال سیاه code 1158

 
اوپال سیاه اصلی بسیار خوشرنگ که تراش الماس خورده است و روی رکاب نقره 925 دستساز قرار گرفته است

660,000 تومان
  
 

انگشتر روتایل code 1138

تصویر از انگشتر روتایل code 1138

 
روتایل اصلی بسیار بسیار زیبا و خیره کننده به همراه رکاب نقره 925 دستساز با آبکاری رادیوم

1,090,000 تومان
  
 

انگشتر فیروزه 1171

تصویر از انگشتر فیروزه 1171

 
فیروزه نیشابوری اصلی همراه با رکاب نقره دستساز با عیار 925

1,050,000 تومان
  
 

انگشترعقیق یمنی سیاه code 1087

تصویر از انگشترعقیق یمنی سیاه code 1087

 
عقیق یمنی سیاه اصلی با رکاب نقره 950 دستساز

750,000 تومان
  
 

انگشتر فیروزه نیشابوری code 1203

تصویر از انگشتر فیروزه نیشابوری code 1203

 
فیروزه نیشابور اصلی همراه با رکاب نقره 925

460,000 تومان
  
 

انگشتر فیروزه نیشابوری code 1197

تصویر از انگشتر فیروزه نیشابوری code 1197

 
فیروزه نیشابوری اصلی همراه با رکاب نقره ماشینی با عیار 925

490,000 تومان
  
 

انگشتر فیروزه نیشابوری code 1195

تصویر از انگشتر فیروزه نیشابوری code 1195

 
فیروزه نیشابوری اصلی همراه با رکاب نقره ماشینی با عیار 925

360,000 تومان
  
 

انگشتر یاقوت سبز code 1285

تصویر از انگشتر یاقوت سبز code 1285

 
یاقوت سبز اصلی با تراش الماس و رکاب نقره 950 دستساز

960,000 تومان
  
 

انگشتر یاقوت سبز code 1167

تصویر از انگشتر یاقوت سبز code 1167

 
یاقوت سبز اصلی با تراش الماس و رکاب نقره 950 دستساز

1,090,000 تومان
  
 

عقیق یمنی code 5328

تصویر از عقیق یمنی code 5328

 
عقیق یمنی اصلی

460,000 تومان
  
 

عقیق یمنی code 5331

تصویر از عقیق یمنی code 5331

 
عقیق یمنی اصلی

230,000 تومان
  
 

عقیق یمنی code 5303

تصویر از عقیق یمنی code 5303

 
عقیق یمنی اصلی

290,000 تومان
  
 

عقیق یمنی code 5326

تصویر از عقیق یمنی code 5326

 
عقیق یمنی اصلی

420,000 تومان
  
 

عقیق یمنی code 5122

تصویر از عقیق یمنی code 5122

 
عقیق یمنی اصلی

230,000 تومان
  
 

انگشتر عقیق شجر code 1244

تصویر از انگشتر عقیق شجر code 1244

 
عقیق شجر اصلی و زیبا با رکاب نقره 950 دستساز

730,000 تومان
  
 

حدید code 5473

تصویر از حدید code 5473

 
حدید صینی اصلی با حکاکی بسم الله الرحمن الرحیم

210,000 تومان
  
 

حدید code 5475

تصویر از حدید code 5475

 
حدید صینی اصلی با حکاکی ایاک نعبد و ایاک نستعین

210,000 تومان
  
 

در نجف code 5117

تصویر از در نجف code 5117

 
در نجف اصلی

210,000 تومان
  
 

عقیق باباقوری یمنی code 5433

تصویر از عقیق باباقوری یمنی code 5433

 
عقیق باباقوری یمنی اصلی با شناسنامه

530,000 تومان
  
 

عقیق باباقوری یمنی code 5465

تصویر از عقیق باباقوری یمنی code 5465

 
عقیق باباقوری یمنی اصلی با شناسنامه

690,000 تومان
  
 

آویز فیروزه کرمانی code 9047

تصویر از آویز فیروزه کرمانی code 9047

 
فیروزه کرمانی اصلی با عیار 900

290,000 تومان
  
 

آویز فیروزه کرمانی code 9046

تصویر از آویز فیروزه کرمانی code 9046

 
فیروزه کرمانی اصلی با عیار 900

180,000 تومان
  
 

انگشتر یاقوت سرخ تانکا code 1292

تصویر از انگشتر یاقوت سرخ تانکا code 1292

 
یاقوت سرخ تانکا اصلی با رکاب نقره 950 دستساز با شناسنامه
همراه با فیلم محصول

1,310,000 تومان
  
 

انگشتر یاقوت سرخ تانکا code 1291

تصویر از انگشتر یاقوت سرخ تانکا code 1291

 
یاقوت سرخ تانکا اصلی با رکاب نقره 950 دستساز با شناسنامه
همراه با فیلم محصول

1,180,000 تومان
  
 

انگشتر عقیق یمنی اصل code 1115

تصویر از انگشتر عقیق یمنی اصل code 1115

 
انگشتر عقیق یمنی اصل بسیار زیبا

490,000 تومان
  
 

عقیق باباقوری یمنی code 5404

تصویر از عقیق باباقوری یمنی code 5404

 
عقیق باباقوری یمنی اصلی بسیار زیبا

490,000 تومان
  
 

انگشتر یاقوت سرخ code 1290

تصویر از انگشتر یاقوت سرخ code 1290

 
سنگ یاقوت سرخ اصلی بسیار ظریف با رکاب نقره عیار 925

450,000 تومان
  
 

فیروزه نیشابوری code 5141

تصویر از فیروزه نیشابوری code 5141

 
فیروزه نیشابوری اصلی

270,000 تومان
  
 

انگشتر عقیق یمنی code 1129

تصویر از انگشتر عقیق یمنی code 1129

 
عقیق یمنی اصلی با رکاب نقره 950 و برنج دستساز دارای شرف الشمس به وقت

1,200,000 تومان
  
 

فیروزه نیشابوری code 5137

تصویر از فیروزه نیشابوری code 5137

 
فیروزه نیشابوری اصلی

300,000 تومان
  
 

انگشتر یاقوت کبود code 1238

تصویر از انگشتر یاقوت کبود code 1238

 
یاقوت کبود اصلی با رکاب نقره عیار 925 دستساز

530,000 تومان
  
 

انگشتر یاقوت کبود code 1240

تصویر از انگشتر یاقوت کبود code 1240

 
یاقوت کبود اصلی با تراش الماس رکاب نقره عیار 925 دستساز درشت و زیبا

600,000 تومان
  
 

انگشتر اوپال code 1187

تصویر از انگشتر اوپال code 1187

 
اوپال اصلی با رکاب نقره 925 دستساز

600,000 تومان
  
 

انگشتر باباقوری code 1224

تصویر از انگشتر باباقوری code 1224

 
باباقوری اصلی بسیار زیبا همراه با رکاب نقره 925 دستساز

490,000 تومان
  
 

انگشتر عقیق یمنی اصل code 1126

تصویر از انگشتر عقیق یمنی اصل code 1126

 
انگشتر عقیق یمنی اصل بسیار زیبا

400,000 تومان
  
 

آویز عقیق خراسانی code 9009

تصویر از آویز عقیق خراسانی code 9009

 
یک قطعه آویز عقیق خراسانی اصل با حکاکی شرف الشمس به وقت

130,000 تومان
  
 

سنگ گارنت رودولایت code 5134

تصویر از سنگ گارنت رودولایت code 5134

 
سنگ گارنت رودولایت اصلی بسیار زیبا و خوشرنگ

790,000 تومان
  
 

انگشتر فیروزه نیشابوری code 1082

تصویر از انگشتر فیروزه نیشابوری code 1082

 
فیروزه نیشابوری اصلی همراه با رکاب نقره ماشینی با عیار 925

250,000 تومان
  
 

عقیق شجر code 5078

تصویر از عقیق شجر code 5078

 
عقیق شجر اصلی

200,000 تومان
  
 

آویز عقیق یمنی code 9019

تصویر از آویز عقیق یمنی code 9019

 
یک قطعه آویز عقیق یمنی اصلی با حکاکی شرف الشمس به وقت با قاب نقره ساده و زیبا

530,000 تومان
  
 

سنگ گارنت رودو لایت code 5135

تصویر از سنگ گارنت رودو لایت code 5135

 
گارنت رودولایت با تراش الماس

780,000 تومان
  
 

آویز فیروزه کرمانی code 9026

تصویر از  آویز فیروزه کرمانی code 9026

 
فیروزه کرمانی اصلی با عیار 900

175,000 تومان
  
 

آویز فیروزه کرمانی code 9034

تصویر از  آویز فیروزه کرمانی code 9034

 
فیروزه کرمانی اصلی با عیار 900

230,000 تومان
  
 

آویز فیروزه کرمانی code 9036

تصویر از آویز فیروزه کرمانی code 9036

 
یک قطعه آویز فیروزه کرمانی بسیار زیبا

180,000 تومان
  
 
برخی از محصولات

حدید 7رنگ خطی code 5622

تصویر از حدید 7رنگ خطی code 5622

 
حدید 7رنگ با حکاکی اباالفضل العباس

210,000 تومان
  
 

اوپال استرالیایی code 5529

تصویر از اوپال استرالیایی code 5529

 
اوپال استرالیا اصلی به همراه شناسنامه بین المللی

1,090,000 تومان
  
 

انگشتر یاقوت سبز code 1255

تصویر از انگشتر یاقوت سبز code 1255

 
یاقوت سبز اصلی با رکاب نقره 950 دستساز با شناسنامه
همراه با فیلم محصول

420,000 تومان
  
 

عقیق یمنی code 5298

تصویر از عقیق یمنی code 5298

 
عقیق یمنی دورنگ اصلی

180,000 تومان
  
 

باباقوری دو کوهانه code 5101

تصویر از باباقوری دو کوهانه code 5101

 
عقیق باباقوری اصلی دو کوهانه اصلی

120,000 تومان
  
 

انگشتر آکوآمارین code 1362

تصویر از انگشتر آکوآمارین code 1362

 
آکوآمارین اصلی با رکاب نقره 950 دستساز

  
 

عقیق یمنی code 5324

تصویر از عقیق یمنی code 5324

 
عقیق یمنی اصلی

210,000 تومان
  
 

در حسینی نجف code 5266

تصویر از در حسینی نجف code 5266

 
یک قطعه راف در حسینی نجف اصلی زیبا

180,000 تومان
  
 

رکاب آماده code 1350

تصویر از رکاب آماده code 1350

 
یک رکاب از نقره با عیار 925 بسیار زیبا

880,000 تومان
  
 
برای مشاهده محصولات بیشتر از منوی اصلی سایت اقدام فرمایید
تمامی محصولات

آویز فیروزه کرمانی code 9026

تصویر از  آویز فیروزه کرمانی code 9026

 
فیروزه کرمانی اصلی با عیار 900

175,000 تومان
  
 

آویز فیروزه کرمانی code 9024

تصویر از  آویز فیروزه کرمانی code 9024

 
فیروزه کرمانی اصلی با عیار 900

190,000 تومان
  
 

آویز فیروزه کرمانی code 9028

تصویر از  آویز فیروزه کرمانی code 9028

 
فیروزه کرمانی اصلی با عیار 900

200,000 تومان
  
 

آویز فیروزه کرمانی code 9031

تصویر از  آویز فیروزه کرمانی code 9031

 
فیروزه کرمانی اصلی با عیار 900

155,000 تومان
  
 

آویز کهربا code 9051

تصویر از آویز کهربا code 9051

 
کهربای اصلی خوشرنگ با آویز نقره

410,000 تومان
  
 

انگشتر یاقوت سرخ تانکا code 1273

تصویر از انگشتر یاقوت سرخ تانکا code 1273

 
یاقوت سرخ تانکا اصلی با رکاب نقره 950 دستساز با شناسنامه
همراه با فیلم محصول

600,000 تومان
  
 

انگشتر یاقوت سرخ تانکا code 1283

تصویر از انگشتر یاقوت سرخ تانکا code 1283

 
یاقوت سرخ تانکا اصلی با رکاب نقره 950 دستساز با شناسنامه
همراه با فیلم محصول

650,000 تومان
  
 

دستبند نقره code 9054

تصویر از دستبند نقره code 9054

 
دستبند نقره با آبکاری رادیوم با نگین های اتمی

270,000 تومان
  
 

آویز فیروزه کرمانی code 9044

تصویر از آویز فیروزه کرمانی code 9044

 
فیروزه کرمانی اصلی با عیار 900

245,000 تومان
  
 

انگشتر اوپال code 1189

تصویر از انگشتر اوپال code 1189

 
اوپال اصلی با رکاب نقره 925 دستساز

600,000 تومان
  
 

انگشتر توپاز code 1177

تصویر از انگشتر توپاز code 1177

 
توپاز آبی تراش خورده و رکاب نقره 950 دستساز

750,000 تومان
  
 

انگشتر تورمالین code 1205

تصویر از انگشتر تورمالین code 1205

 
یک قطعه انگشتر تورمالین اصلی با رکاب نقره عیار 925 آبکاری رادیوم دستساز بسیار زیبا و خوشرنگ.

500,000 تومان
  
 

انگشتر عقیق خطی code 1229

تصویر از انگشتر عقیق خطی code 1229

 
عقیق اصلی خط کوفی با متن حکاکی یا فاطمه و رکاب نقره با عیار 950 وطرح صفوی

440,000 تومان
  
 

انگشتر عقیق شجر code 1251

تصویر از انگشتر عقیق شجر code 1251

 
عقیق شجر اصلی و زیبا با رکاب نقره 950 دستساز

470,000 تومان
  
 

انگشتر عقیق یمنی code 1096

تصویر از انگشتر عقیق یمنی code 1096

 
عقیق یمنی سیاه اصلی با رکاب نقره 925 دستساز و ماشین

480,000 تومان
  
 

انگشتر عقیق یمنی code 1125

تصویر از انگشتر عقیق یمنی code 1125

 
عقیق یمنی اصلی با رکاب نقره 950 دستساز

450,000 تومان
  
 

انگشتر عقیق یمنی اصل code 1118

تصویر از انگشتر عقیق یمنی اصل code 1118

 
انگشتر عقیق یمنی اصل بسیار زیبا

420,000 تومان
  
 

انگشتر فیروزه 1303

تصویر از انگشتر فیروزه 1303

 
فیروزه نیشابوری اصلی همراه با رکاب نقره دستساز با عیار 925

600,000 تومان
  
 
تلگرام


شما هیچ کالایی
درسبدخرید خودندارید.
ورود کاربران
آدرس ایمیل:
کلمه عبور:
ورود بازاریاب
آدرس ایمیل:
کلمه عبور:
راهنما و شرایط بازاریابی
اطلاعات
صندوق
سنگهای ماه تولد
ماه تولد:
لطفا ماه مورد نظر را انتخاب نمایید
عضویت در خبرنامه ها
ایمیل :
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انگشتر.کام می باشد
Copyright © 2012 - All rights reserved