برخی از محصولات
عقیق یمنی سیاه code 9585
تصویر از عقیق یمنی سیاه code 9585  
عقیق یمنی اصلی به رنگ سیاه

25,000 تومان
  
 
انگشتر سه نگین code 1645
تصویر از انگشتر سه نگین code 1645  
انگشتر سه نیگن زمرد یاقوت زرد و یاقوت سرخ

180,000 تومان
  
 
انگشتر یمنی code 1732
تصویر از انگشتر یمنی code 1732  
عقیق یمنی اصلی درشت تراش الماس با رکاب نقره دست ساز آبکاری شده با رادیوم

350,000 تومان
  
 
انگشتر فیروزه نیشابوری code 1545
تصویر از انگشتر فیروزه نیشابوری code 1545  
فیروزه نیشابوری اصلی به همراه رکاب نقره دستساز

180,000 تومان
  
 
دُر حسینی code 9740
تصویر از دُر حسینی code 9740  
در حسینی اصلی بسیار زیبا

30,000 تومان
  
 
عقیق یمنی code 9715
تصویر از عقیق یمنی code 9715  
عقیق یمنی اصلی بسیار خوشرنگ

130,000 تومان
  
 
انگشتر عقیق یمنی code 1694
تصویر از انگشتر عقیق یمنی code 1694  
عقیق یمنی اصلی بسیار زیبا به همراه رکاب نقره دستساز با آبکاری رادیوم

190,000 تومان
  
 
عقیق یمنی code 9663
تصویر از عقیق یمنی code 9663  
عقیق یمنی درشت خوشرنگ

450,000 تومان
  
 
رکاب آماده code 1521
تصویر از رکاب آماده code 1521  
رکاب ماشینی از نقره با طرح شبکه چنگی

48,000 تومان
  
 
رکاب آماده code 1505
تصویر از رکاب آماده code 1505  
رکاب نقره ماشینی با عیار 925 با طرح شبکه

28,000 تومان
  
 
عقیق شجر code 9078
تصویر از عقیق شجر code 9078  
عقیق شجری اصلی

190,000 تومان
  
 
انگشتر عقیق شجر code 1727
تصویر از انگشتر عقیق شجر code 1727  
عقیق شجر اصلی و رکاب نقره دست ساز با آبکاری رادیوم

310,000 تومان
  
 
فیروزه نیشابوری code 9793
تصویر از فیروزه نیشابوری code 9793  
یک قطعه فیروزه درشت اصلی خوشرنگ

200,000 تومان
  
 
انگشتر عقیق حکاکی code 1648
تصویر از انگشتر عقیق حکاکی code 1648  
عقیق یمنی با حکاکی یا رقیة س به خط احمد و رکاب دستساز از نقره

285,000 تومان
  
 
یاقوت قرمز code 9671
تصویر از یاقوت قرمز code 9671  
یاقوت قرمز اصلی که تراش الاس خورده است

60,000 تومان
  
 
رکاب آماده سلطانی code 7034
تصویر از رکاب آماده سلطانی code 7034  
رکاب سفارشی دستساز آینه کاری و مخراج کاری شده با برلیان

  
 
عقیق شجر code 9046
تصویر از عقیق شجر code 9046  
عقیق شجری اصلی با طرح بسیار زیبا

142,500 تومان
  
 
لعل code 9798
تصویر از لعل code 9798  
لعل اصلی که تراش الماس خورده است

90,000 تومان
  
 
کالاهای جدید
انگشتر شرف الشمس code 1666
تصویر از انگشتر شرف الشمس code 1666  
عقیق یمنی با دعای شرف الشمس و رکاب نقره با آبکاری رادیوم

75,000 تومان
  
 
انگشتر یاقوت کبود code 1741
تصویر از انگشتر یاقوت کبود code 1741  
یاقوت کبود مستطیل شکل با رکاب نقره 925 دست ساز با آبکاری رادیوم

145,000 تومان
  
 
اوپال سیاه code 9810
تصویر از اوپال سیاه code 9810  
اوپال سیاه اصلی بسیار خوشرنگ

270,000 تومان
  
 
اوپال سیاه code 9809
تصویر از اوپال سیاه code 9809  
اوپال سیاه اصلی بسیار خوشرنگ

230,000 تومان
  
 
جزع یمانی سفید code 9808
تصویر از جزع یمانی سفید code 9808  
جزع یمانی اصلی بسیار زیبا

130,000 تومان
  
 
انگشتر عقیق شجر code 1749
تصویر از انگشتر عقیق شجر code 1749  
عقیق شجر درشت و رکاب نقره دست ساز با آبکاری رادیوم

300,000 تومان
  
 
انگشتر عقیق شجر code 1751
تصویر از انگشتر عقیق شجر code 1751  
عقیق شجر اصلی بسیار زیبا که روی رکاب نقره دست ساز قرار گرفته است

380,000 تومان
  
 
انگشتر یمنی کبود code 1750
تصویر از انگشتر یمنی کبود code 1750  
عقیق یمنی اصلی بسیار خوشرنگ و رکاب نقره دست ساز

400,000 تومان
  
 
انگشتر آماتیست code 1735
تصویر از انگشتر آماتیست code 1735  
آمیتیست اصلی خوشرنگ با رکاب نقره دست ساز و آبکاری رادیوم

105,000 تومان
  
 
انگشتر آماتیست code 1723
تصویر از انگشتر آماتیست code 1723  
آمیتیست اصلی خوشرنگ و رکاب نقره 925 دست ساز با آبکاری رادیوم

165,000 تومان
  
 
انگشتر جزع یمانی code 1739
تصویر از انگشتر جزع یمانی code 1739  
جزع یمانی زیبا و رکاب نقره دست ساز با آبکاری رادیوم

300,000 تومان
  
 
انگشتر عقیق سبز code 1745
تصویر از انگشتر عقیق سبز code 1745  
عقیق یمانی سبز و رکاب نقره دست ساز با آبکاری رادیوم

250,000 تومان
  
 
انگشتر عقیق شجر code 1731
تصویر از انگشتر عقیق شجر code 1731  
عقیق شجر تک درخت و رکاب نقره دست ساز اره کاری شده

380,000 تومان
  
 
انگشتر عقیق شجر code 1746
تصویر از انگشتر عقیق شجر code 1746  
عقیق شجر اصلی درشت و رکاب نقره دست ساز با آبکاری رادیوم

320,000 تومان
  
 
انگشتر عقیق شجر code 1726
تصویر از انگشتر عقیق شجر code 1726  
عقیق شجری اصلی بسیار زیبا با رکاب نقره دست ساز و آبکاری رادیوم

360,000 تومان
  
 
انگشتر عقیق شجر code 1728
تصویر از انگشتر عقیق شجر code 1728  
عقیق شجر اصلی و رکاب نقره دست ساز با آبکاری رادیوم

310,000 تومان
  
 
انگشتر عقیق شجر code 1727
تصویر از انگشتر عقیق شجر code 1727  
عقیق شجر اصلی و رکاب نقره دست ساز با آبکاری رادیوم

310,000 تومان
  
 
انگشتر یمنی کبود code 1742
تصویر از انگشتر یمنی کبود code 1742  
عقیق یمنی بنفش خوشرنگ و رکاب نقره دست ساز با آبکاری رادیوم

200,000 تومان
  
 
انگشتر یمنی کبود code 1734
تصویر از انگشتر یمنی کبود code 1734  
عقیق یمنی درشت اصلی که روی رکاب نقره دست ساز قرار گرفته است و با رادیوم آبکاری شده است

350,000 تومان
  
 
انگشتر یمنی code 1732
تصویر از انگشتر یمنی code 1732  
عقیق یمنی اصلی درشت تراش الماس با رکاب نقره دست ساز آبکاری شده با رادیوم

350,000 تومان
  
 
انگشتر عقیق یمنی code 1748
تصویر از انگشتر عقیق یمنی code 1748  
عقیق یمنی اصلی به همراه رکاب نقره دست ساز با آبکاری رادیوم

200,000 تومان
  
 
فیروزه نیشابوری code 9822
تصویر از فیروزه نیشابوری code 9822  
فیروزه نیشباوری اصلی

65,000 تومان
  
 
فیروزه نیشابوری code 9824
تصویر از فیروزه نیشابوری code 9824  
فیروزه نیشابوری اصل

45,000 تومان
  
 
آمیتیست code 9828
تصویر از آمیتیست code 9828  
آمیتیست اصلی که تراش الماس خورده است

100,000 تومان
  
 
توپاز code 9829
تصویر از توپاز code 9829  
توپاز تراش الماس بسیار بسیار خوشرنگ

460,000 تومان
  
 
عقیق یمنی کبود code 9834
تصویر از عقیق یمنی کبود code 9834  
عقیق یمنی کبود دو رنگ

25,000 تومان
  
 
فیروزه نیشابوری code 9837
تصویر از فیروزه نیشابوری code 9837  
فیروزه نیشابوری اصلی و درشت

65,000 تومان
  
 
لاجورد code 9836
تصویر از لاجورد code 9836  
یک قطعه سنگ لاجورد اصلی با رگه های طلایی

25,000 تومان
  
 
لاجورد code 9835
تصویر از لاجورد code 9835  
یک قطعه لاجورد اصلی بسیار زیبا

25,000 تومان
  
 
انگشتر گنبدی code 1761
تصویر از انگشتر گنبدی code 1761  
رکاب نقره دست ساز گنبدی و نگینهای یاقوت سونچیا و کبود زرد اصلی

350,000 تومان
  
 
انگشتر یاقوت سرخ code 1757
تصویر از انگشتر یاقوت سرخ code 1757  
یاقوت سرخ اصلی که روی رکاب نقره دست ساز قرار گرفته است

250,000 تومان
  
 
انگشتر دُر نجف code 1756
تصویر از انگشتر دُر نجف code 1756  
دُر نجف اصلی دو رو تراش و رکاب نقره 925 دست ساز با طرح اشکی

110,000 تومان
  
 
لاجورد code 9838
تصویر از لاجورد code 9838  
لاجورد اصلی افغانی زیبا

24,000 تومان
  
 
انگشتر گنبدی code 1771
تصویر از انگشتر گنبدی code 1771  
رکاب نقره دستساز با جواهرنگاری

380,000 تومان
  
 
عقیق یمنی code 9862
تصویر از عقیق یمنی code 9862  
عقیق یمنی اصلی بسیا خوشرنگ

160,000 تومان
  
 


شما هیچ کالایی
درسبدخرید خودندارید.
ورود کاربران
آدرس ایمیل:
کلمه عبور:
اطلاعات
صندوق
عضویت در خبرنامه ها
ایمیل:
a b
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انگشتر.کام می باشد
Copyright © 2012 - All rights reserved

LiveZilla Live Help